Recept

Recept utfärdas mot en ersättning om 100 kr.
Receptutskrivning förutsätter kännedom om klienten.