Mottagning & Priser

Mottagningen är privat så varken landstingstaxa eller frikort gäller

Vad ingår?

Vid mottagningsbesök inkluderar priset gynekologisk konsultation & undersökning liksom ultraljuds-undersökning och eventuell  receptförskrivning.

Vad kan tillkomma?

Kostnader för provtagning såsom odling, blod- och vävnadsprover kan tillkomma men endast om sådan provtagning först godkänts av klienten.

Nadia Hansen AB - Terrassvägen 25 - 891 32 Örnsköldsvik

[Prissättning har nyligen ändrats pga av ökade, Covid-relaterade kostnader]

Mottagningsbesök 

Pris

Gynekologisk konsultation

1 150 kr

Ultraljudsundersökning under graviditet

1 150 kr

Infertilitetsbehandling

Efter överenskommelse


Recept & Telefonrådgivning 

Kostnad per recept 

200 kr

Telefonrådgivning inklusive recept
(priset gäller varje påbörjad 10 min)

300 kr

Obs! Receptskrivning förutsätter kännedom om klienten.