Mottagning & Priser

Mottagningen är privat så varken landstingstaxa eller frikort gäller

Vad ingår?

Vid mottagningsbesök inkluderar priserna gynekologisk konsultation och undersökning samt vid behov ultraljuds-undersökning och eventuell receptförskrivning.

Vad kan tillkomma?

Kostnader för provtagning såsom odling, blod- och vävnadsprover kan tillkomma men de genomförs alltid efter klientens godkännande.

Nadia Hansen AB - Terrassvägen 25 - 891 32 Örnsköldsvik

Mottagningsbesök

Tonåringar

580 kr

Studenter

580 kr

Ålder 20-69 år

950 kr

70 år och äldre

580 kr

Ultraljud under graviditet

580 kr


Recept & Telefonrådgivning 

Kostnad per recept 

100 kr

Telefonrådgivning inklusive recept
(priset gäller varje påbörjad 10 min)

300 kr

Obs! Receptskrivning förutsätter kännedom om klienten.